Ziekteclassificatie

SaAfbeeldingsresultaten voor samuel hahnemannmuel Hahneman was de eerste arts die de oorzaken van ziekte indeelde in verschillende categorieën, de zogenaamde ziekteclassificatie. Hij onderzocht waardoor klachten waren ontstaan en waardoor ze in stand werden gehouden. Die verschillende oorzaken verdeelde hij vervolgens weer in groepen en vormde de basis voor zijn voorschriften.

Een homeopaat die volgens de ziekteclassificatie werkt zal dus altijd de onderliggende oorzaken in beeld proberen te brengen. Klachten kunnen ontstaan door verkeerde voeding, andere zijn weer het gevolg van bijvoorbeeld een erfelijke aanleg, bijwerkingen van medicijngebruik, infectieziektes als  bijvoorbeeld griep, ziekte van Pfeiffer of ontstaan zijn door een letsel. Maar ook ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven kunnen ziekmakend zijn, denk bijvoorbeeld aan verlies, scheiding, verhuizing.

Elke oorzaak vraagt om een specifieke aanpak met daarop aansluitende homeopathische middelen. In de meeste gevallen werk ik met LM-potenties. Dit zijn homeopathische verdunningen die mild, snel en diepgaand werken. Soms zijn aanvullende tincturen of Schüssler celzouten nodig om bepaalde organen te ondersteunen. De dosering van het homeopathisch middel wordt exact afgestemd op elke individuele situatie.

Het homeopathisch middel wordt in water of alcohol opgelost en als inhalatiemiddel toegediend. Het reukorgaan is het zintuig met de kortste weg naar de hersenen en maakt inhalatie de meest gemakkelijke en efficiënte methode van toediening. Door middel van inhaleren (inademing boven het flesje) wordt de reukprikkel op een snelle manier doorgegeven aan de hersenen. In de hersenen vindt de informatieoverdracht plaats waarbij de activerende, genezende prikkel van het homeopathisch middel wordt opgenomen in de hersenen die vervolgens weer het lichaam aanzet tot herstel.

Deze manier van werken stelt mij in staat om chronische ziektes beter te kunnen behandelen.  

Een uitgebreide uitleg over de ziekteclassificatie kunt u vinden op http://www.klassiekehomeopathie.nl.