Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Euro
Eerste consult 100,00
Vervolgconsult 75,00
Kort consult bij een acute klacht of e-mailconsult 40,00
Telefonisch consult (tot 30 minuten) 35,00
Vervolg recept zonder consult – zelf afhalen 27,50
Vervolg recept zonder consult – opsturen 30,00

Na een consult graag binnen 14 dagen betalen via bank/giro. De rekening die u meekrijgt kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vergoeden een klassiek homeopathische behandeling geheel of gedeeltelijk wanneer de klassiek homeopaat is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH. Voorwaarde is wel dat u aanvullend verzekerd moet zijn. Kijk dit even na in uw polis of vraag het na bij uw verzekeraar.

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De NVKH ziet erop toe dat de opleiding tot klassiek homeopaat alsmede de nascholing aan de vereiste hoge kwaliteitseisen voldoet. De leden van de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming.
Als u een klacht heeft, bepreekt u het eerst met mij. Komen we er niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Klachtenfunctionaris van QUASIR. Bij ontevredenheid van die afhandeling kunt u zich wenden tot Stichting Zorggeschil.

Afbeeldingsresultaten voor afbeeldingen RBCZ en TCZAfbeeldingsresultaten voor afbeeldingen RBCZ en TCZ