Het Homeopathisch consult bestaat uit een eerste consult en één of meer vervolgconsulten.

Een eerste consult duurt al gauw anderhalf uur. Die tijd heb ik nodig om mij een goed beeld van u en uw klachten te kunnen vormen.

Om mij een goed beeld van u te kunnen vormen wil ik bijvoorbeeld van u weten wat er is gebeurd ten tijde dat de klachten ontstonden, of er veranderingen zijn geweest in uw leven, welke ziekten u heeft doorgemaakt en of deze ziekten meer voorkomen in uw familie en hoe u onder uw klachten bent. We leven in een tijd en maatschappij waarin er best veel van ons wordt verwacht, maar het gaat er vooral om hoe wij hiermee om kunnen gaan. De ene persoon kan hier heel goed mee omgaan en ondervindt geen klachten, maar bijvoorbeeld iemand die zich heel erg verantwoordelijk voelt, kan zoveel van zichzelf vragen dat hij/ zij er klachten van ondervindt. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar ook op emotioneel en psychisch gebied kunnen er klachten ontstaan, zo kun je erg prikkelbaar worden, niet goed meer kunnen slapen, je niet goed meer kunnen concentreren, kortom niet lekker in je vel zitten.
Mocht ik tijdens het consult nader onderzoek nodig achten dan verwijs ik u uiteraard door naar uw huisarts.

Tijdens een vervolgconsult  staat uw reactie op de gebruikte homeopathische middelen centraal; wat is verbeterd, wat is verslechterd, zijn er nieuwe symptomen naar voren gekomen? Ik adviseer u daarom om tussen de consulten aantekeningen bij te houden van veranderingen die u heeft opgemerkt. Door te luisteren naar deze veranderingen en deze te interpreteren,  zal mij duidelijk worden wat het medicijn voor effect heeft gehad op uw klachten en op uw algehele welbevinden. Aan de hand daarvan bekijk ik of de gekozen middelen herhaald moet worden of dat er andere middelen nodig zijn. Het is gebruikelijk dat er meerdere geneesmiddelen na elkaar nodig zijn om een volledige genezing tot stand te brengen. Vervolgconsulten vinden plaats zolang u nog niet voldoende bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering.

Het gebeurt zelden dat iemand in één keer volledig genezen is en nergens meer last van heeft. U kunt zich voorstellen dat, als u al enkele jaren aan een chronische ziekte lijdt, uw organisme tijd nodig heeft om te herstellen. De duur van het genezingsproces is afhankelijk van de vitaliteit van de patiënt en de tijd dat de klachten al spelen.