Homeopathische middelen zijn sterk verdund en gepotentieerd en kennen daardoor geen bijwerkingen. Wat echter wel kan voorkomen, is dat er kort na inname van het middel een verergering van de klachten optreedt. Dit is een aanwijzing dat het middel gelijksoortig is aan uw klachten en dat er een genezingsproces in gang is gezet. Bij heftige reacties is het altijd raadzaam om contact met mij op te nemen. Wat er ook kan gebeuren is dat tijdens de behandeling klachten die u in het verleden hebt gehad, terugkomen. Dit is in principe een gunstig teken, want bij een homeopathische behandeling verdwijnen de klachten in omgekeerde volgorde waarin ze verschenen, de meest recente symptomen verdwijnen dus als eerste, pas daarna de ‘oudere’ symptomen. Het is daarom beter deze klachten niet te onderdrukken door andere reguliere- of homepathische medicijnen in te nemen, maar eerst met mij te overleggen.

Kan klassieke homeopathie worden ingezet naast reguliere medicatie?
In het algemeen kunnen homeopathische middelen gebruikt worden naast uw reguliere medicatie. Het is nu eenmaal niet altijd mogelijk of soms zelfs gevaarlijk om abrupt te stoppen met reguliere medicatie. Als echter de homeopathische behandeling aanslaat kan het zijn dat er een situatie ontstaat waarbij u minder medicatie nodig heeft.
Ook bijwerkingen van uw reguliere medicatie kunnen door de homeopathische behandeling verminderen.
Echter stoppen of afbouwen van uw reguliere medicatie dient u altijd te doen in overleg met uw behandelend huisarts of specialist, die deze medicatie heeft voorgeschreven.